Na jakie prace budowlane jest potrzebne pozwolenie?

Na jakie prace budowlane jest potrzebne pozwolenie?

Prawno Budowlane jasno określa jakie roboty budowlane i prace remontowe objęte są obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy. Remont budynku, o którym ustawa mówi, że nie potrzebuje żadnych formalności, raczej nie dotyczy prac, które wymagane są przy przekwalifikowaniu budynku. Aby budynek gospodarczy zmienić na budynek mieszkalny, potrzebne są takie prace, jak np. budowa ścian, budowa otworów okiennych i drzwiowych, instalacje, czyli przebudowy, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Przebudowa nie zawsze wiąże się z bardzo poważnymi i skomplikowanymi robotami, dlatego urząd, który wyda nam pozwolenie na budowę, może nas zwolnić z innych obowiązków, które nakłada na osoby budujące domy jednorodzinne. Przy adaptacji budynku na cele mieszkalne nie musimy zwykle zatrudniać kierownika budowy, który na standardowym placu jest odpowiedzialny za organizację całego procesu budowlanego. Nie będzie nam również potrzebny dziennik budowy, który stanowi chronologiczne wpisy przez uprawnionych uczestników procesu budowlanego wszystkich robót budowlanych.

Wymagane natomiast będzie zgłoszenie rozpoczęcia robót, kierowane do inspektora nadzoru budowlanego na co najmniej tydzień przed ich rozpoczęciem.

Pamiętajmy również, aby koniecznie przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac złożyć zgłoszenie o zmianie przeznaczenia budynku. Jeżeli nie dopełnimy tego obowiązku, to budynek może znów być uznany jako samowola budowlana. Zgłoszenia takie zanosimy do starosty i określamy w nim, jak wyglądał pierwotnie projekt budynku gospodarczego i jak będzie wyglądał mieszkalny domek po wprowadzeniu zmian adaptacyjnych. Jeżeli w ciągu 30 dni starosta nie wyda sprzeciwu – budowa domu a raczej jego przebudowa i zmiana przeznaczenia może się rozpocząć.

Dodaj komentarz