Skomplikowany rynek nieruchomości

Skomplikowany rynek nieruchomości

Rynek nieruchomości ma wiele rozmaitych odcieni i zakamarków – aby nie zabłądzić w tym labiryncie, warto skorzystać z odpowiednich pośredników i biur nieruchomości.

Wśród nieruchomości budynkowych poza własnością całego budynku (i często współwystępującego prawa wieczystego użytkowania gruntów) spotykamy własność lokalową (dla lokali o ustanowionych odrębnych księgach wieczystych), a także własność piętrową, jako relikt starych unormowań prawnych (z czasów Napoleona). Mamy także przy tych okolicznościach do czynienia z pojęciami współwłasności czy też nieruchomości wspólnych. Nierzadkie są także w zakresie tematyki nieruchomości, przypadki użyczania, korzystania, zastawiania, spadkobrania czy też wynajmowania, podnajmowania.

Cały szereg skomplikowanych uwarunkowań, zasad i metod postępowania w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nieruchomościami powoduje konieczność zasięgnięcia porad i opinii ekspertów Takimi znawcami tematów są dobrze przygotowani i doświadczeni pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Renomowane biura nieruchomości, skupiające takich specjalistów, potrafią zadbać, doradzić i formalnie załatwić wszystko za nas i to w najlepiej rozumianym naszym interesie. Wystarczy, że z konkretnym nieruchomościowym problemem udamy się do profesjonalnego biura, zatrudniającego sprawdzonych pośredników.

Pośrednik obrotu nieruchomościami to profesja osób, które kojarzą ze sobą strony transakcji oraz doradzają przy zakupie, sprzedaży, zamianie czy najmie i wynajmie nieruchomości. Pracownicy ci, działają na postawie zasad ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak dotąd są objęci wykazem zawodów regulowanych (chociaż od 2014 r może to ulec zmianie). Wymagane są więc w tym zawodzie odpowiednie formalne kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku pośrednika – jest to odpowiednia licencja.

Do końca 2007 roku, żeby uzyskać licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, wystarczyło mieć średnie wykształcenie, odbyć kurs, półroczną praktykę oraz zdać pisemny i ustny egzamin państwowy. Od 1 stycznia 2008 roku wprowadzono obowiązek posiadania wyższego wykształcenia i ukończenia podyplomowych studiów z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, albo alternatywnie – trzeba mieć wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami i posiadać udokumentowaną odpowiednią praktykę. Tylko dla osób ze średnim wykształceniem, pozostał obowiązek składania państwowego egzaminu. Jedynie po spełnieniu wymienionych wymogów osoba (koniecznie też niekarana i z pełna zdolnością do czynności prawnych) może ubiegać się o licencję pośrednika nieruchomości.

Wystarczy więc, że sprawdzimy w  najbliższym biurze nieruchomości, czy zatrudnione tam i obsługujące nas osoby, mają odpowiednie licencje – a będziemy w stanie nabrać pewności co do rzetelności i kompetencji świadczonych nam usług. Takich licencjonowanych (przez Ministra Infrastruktury) pośredników w obrocie nieruchomościami w Polsce na koniec miesiąca stycznie 2013 roku było w sumie niecałe 20 tysięcy (bo 19.350) osób.

Dodaj komentarz