Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony – kiedy jest możliwe?

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony – kiedy jest możliwe?

Najem nieruchomości na czas określony (rok, kilka lat, a w przypadku nieruchomości komercyjnych zdarzają się i najmy znacznie dłuższe) jest powszechną praktyką. Co jednak w przypadku, kiedy umowa ma obowiązywać jeszcze przez długi czas, a nagle okazało się, że z różnych względów nie będzie już potrzebna?

Płacenie dalej czynszu za nieruchomość, z której nie chce lub nie może się już korzystać to bez wątpienia słabe rozwiązanie, może się więc pojawić pomysł wcześniejszego wycofania się z umowy. Jednak czy wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu na czas określony jest w ogóle możliwe? Wyjaśniamy!

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony to złożona kwestia

Abstrahując od przypadków szczególnych (np. nie regulowaniu przez najemcę czynszu), w przypadku umowy najmu na czas określony (oznaczony), wcześniejsze wypowiedzenie umowy jest możliwe tylko na podstawie warunków w tym zakresie opisanych w umowie. Jeśli więc na przykład w umowie znajduje się zapis, że najemca i wynajmujący mogą w dowolnej chwili wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, to jest taka możliwość, natomiast gdy odpowiednich zapisów nie poczyniono – nie ma jej.

Trzeba wtedy szukać porozumienia z drugą stroną, aby dokonać rozwiązania umowy za obopólną zgodą. Niekiedy będzie to możliwe, ale w innych przypadkach niekoniecznie, bądź też będzie wiązało się z dodatkowymi warunkami (np. najemca chcący szybciej zakończyć umowę będzie musiał znaleźć nowego lokatora na swoje miejsce). Zdawanie się na wolę drugiej strony nie jest komfortową okolicznością, szczególnie, jeśli relacje między najemcą a wynajmującym nie są najlepsze, jak się często zdarza.

Jak zapewnić brak problemów z wypowiedzeniem umowy najmu na czas określony?

Sytuacja stron, zarówno wynajmującego nieruchomość, jak i najemcy, może się wielokrotnie zmienić w czasie obowiązywania umowy, zwłaszcza, jeśli zawarto ją na dłuższy okres. Zatem w interesie obu stron jest, aby porozumieć się w kwestii warunków wypowiedzenia umowy przed upływem oznaczonego w niej czasu jeszcze przed podpisaniem dokumentu.

Zawarcie w umowie odpowiednich postanowień sprawi, że w razie, gdyby faktycznie okoliczności zmusiły którąś ze stron do szybszej rezygnacji z najmu, nie będzie trzeba gorączkowo szukać korzystnego wyjścia z sytuacji, a wystarczy, że skorzysta się z mechanizmu zawartego w umowie.

Żeby zapewnić, iż umowa najmu będzie zawierała odpowiednie postanowienia, czy to w zakresie ewentualnego przedterminowego wypowiedzenia, czy innych ważnych kwestii, najlepiej, aby w jej układaniu lub analizie i negocjacjach z drugą stroną pomagał prawnik.

Dodaj komentarz