Przegląd i legalizacja gaśnic – jak często sprawdzać gaśnice w budynkach i pojazdach?

Przegląd i legalizacja gaśnic – jak często sprawdzać gaśnice w budynkach i pojazdach?

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest bardzo istotnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę zarówno w swoim domu, miejscu pracy, jak i w pojeździe. Legalizacja gaśnic jest konieczna dla zachowania ważnych zasad BHP.

Ostrożność i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa pozwala zapobiegać wielu problematycznym sytuacjom. Sprawdź, kiedy i jak często należy przeprowadzać przeglądy i legalizację gaśnic.

Legalizacja gaśnic w miejscach publicznych i zakładach pracy

Jak zachować odpowiednią funkcjonalność systemów zabezpieczeń w domach i biurach? Okres w jakim należy dokonywać przeglądów technicznych gaśnic i konserwacji określa ich producent. Wg polskiego prawa nie rzadziej jednak niż raz w roku.Legalizacja gaśnic to próba ciśnieniowa wodna podczas której zbiorniki stalowe gaśnic są poddawane próbie na maksymalne ciśnienie. Próby takie są zwykle wykonywane raz na 10 lat a po ich wykonaniu zbiornik zostaje trwale oznakowany datą kolejnej legalizacji. Próbie tej nie są poddawane wszystkie rodzaje gaśnic – zakres i terminy są szczegółowo określone w instrukcjach serwisowych producentów. Proces, ten musi zostać przeprowadzony przez zespół doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Konieczność ponownej legalizacji wynika z okresu gwarancji, jaką daje producent. Co w przypadku przeglądu technicznego gaśnicy? Pierwsze sprawdzenie produktu należy wykonać maksymalnie rok po wskazanej dacie produkcji gaśnicy, zaś kolejne co 12 miesięcy.

Legalizacja gaśnicy samochodowej i przegląd — dlaczego należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu gaśnicy?

Proces serwisu gaśnic jest nieodłącznie związany z zagwarantowaniem bezpieczeństwa samochodu i miejsca, w którym znajduje się produkt. Poddawane przeglądom technicznym gaśnice są sprawne i mogą pomóc w awaryjnych sytuacjach związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzi. Przegląd gaśnic pozwala sprawdzić jej stan techniczny, ilość środka gaśniczego, ciśnienie, szczelność zbiornika, uszczelek, stan zabezpieczeń przed przypadkowym uruchomieniem, ustalić, jaki jest termin ważności środka gaśniczego czy urządzenia są umieszczone w odpowiednich miejscach, ale również pozwala na szybkie wykrycie usterki kupionej gaśnicy. Legalizacja gaśnicy samochodowej jest konieczna dla potwierdzenia pełnej sprawności i gotowości pojazdów do jazdy. Brak gaśnicy może skutkować wystawieniem odpowiednich kar i mandatów.

 

Legalizacja gaśnic — kto może ją przeprowadzić?

Jak często robić przegląd gaśnicy samochodowej i kto może się podjąć tego zadania? Zakres pracy wykwalifikowanych specjalistów znajdziesz pod linkiem: https://pol-poz.pl/jak-czesto-robic-legalizacje-gasnic. Urządzenia przeciwpożarowe, obejmujące również gaśnice samochodowe, gaśnice proszkowe, mogą być sprawdzone przez przeszkolonych w BHP i ochronie przeciwpożarowej pracowników.

Jeśli poszukujesz firmy lub specjalisty, który przeprowadzi proces legalizacji gaśnicy samochodowej lub biurowej, skontaktuj się ze sprawdzoną firmą i zespołem profesjonalistów, znających zasady bezpieczeństwa i posiadających odpowiednie kwalifikacje, które umożliwią legalizację gaśnicy.

Dodaj komentarz