Bez przyłącza prądu nie rozpoczniesz budowy domu

Bez przyłącza prądu nie rozpoczniesz budowy domu

Zaczniemy od tego, że bez dostępu do prądu nie uzyskamy pozwolenia na budowę! Jeżeli działka na której chcemy budować nasz dom jednorodzinny, nie jest podłączona do sieci elektrycznej, to przed rozpoczęciem robót budowlanych musimy wykonać takie podłączenie.

Zanim budowa domu się rozpocznie, potrzebne jest uzyskanie warunków technicznych przyłączy. Oświadczenie o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej, jest jednym z załączników, który musimy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy energetycznych składamy w lokalnym przedsiębiorstwie dostarczającym energię.

Co zawiera wniosek o wydanie warunków technicznych?

Wniosek o wydanie warunków technicznych powinien zawierać:

  • nasze dane,
  • numer działki do której ma być przyłączony prąd,
  • określenie charakteru budowanego obiektu,
  • przewidywane roczne zapotrzebowanie na energie,
  • zapotrzebowanie na moc przyłączeniową,
  • przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii,
  • cel wykorzystania prądu,
  • przewidywaną taryfę rozliczeniową.

Warunki techniczne – uzbrojenie działki w prąd

Jak określić zapotrzebowanie na moc przyłączeniową?

Moc przyłączeniowa to suma mocy urządzeń, jakie będą jednocześnie użytkowane w naszym domu.

Ważne jest, abyśmy pamiętali, że już sama budowa domu wymaga użycia prądu. Dlatego moc przyłączeniowa będzie zupełnie inna podczas robót budowlanych, niż wtedy, gdy nasz dom jednorodzinny będzie już zamieszkany.

Aby uniknąć dwukrotnych formalności, najlepiej jest składając pierwszy wniosek od razu podać moc przyłączeniową potrzebną do budowy domu, a także taką, jaka będzie nam potrzebna w trakcie jego późniejszego użytkowania.

Moc przyłączeniowa potrzebna do budowy domu wynosi najczęściej ok. 5-8 KW. Za to użytkowany dom jednorodzinny powinien posiadać moc wynoszącą ok. 10 KW. Taka wartość wystarczy na standardowe oświetlenie wnętrz oraz zasilanie sprzętów RTV i AGD. Planując jednak np. elektryczne ogrzewanie, powinniśmy zwiększyć moc nawet do 30 KW na rok.

Pamiętaj!

Pamiętajmy, że do wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączy musimy dołączyć dokument potwierdzający nasz tytuł prawny do korzystania z obiektu, a także mapę sytuacyjną, która określa położenie naszej nieruchomości.

Kiedy otrzymamy warunki techniczne przyłączy?

W ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia przez nas wniosku, powinniśmy otrzymać od przedsiębiorstwa energetycznego warunki techniczne przyłączy. Z warunkami otrzymamy również wzór umowy na budowę przyłączy, który określa m.in. termin prac projektowych. Po jej podpisaniu możemy zlecić architektowi adaptującemu nasz projekt domu, wykonanie projektu przyłączy energetycznych oraz wpisanie ich do projektu zagospodarowania działki.

Pozwolenie na budowę – czy jest konieczne przy budowie przyłączy?

Przy budowie przyłączy nie jest nam potrzebne pozwolenie na budowę. Aby budować bez formalności, potrzebujemy planu sytuacyjnego przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Brak takiego planu oznacza, że budowa przyłączy będzie musiała zostać zgłoszona.

Dodaj komentarz