Wpływ karty dużej rodziny na podatek od nieruchomości

Wpływ karty dużej rodziny na podatek od nieruchomości

Obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich osobach, które są posiadaczami gruntów oraz nieruchomości. Takie działanie jest obowiązkowe i obligatoryjne dla każdego. W niektórych przypadkach można uzyskać zwrot podatku, ulgę obniżającą jego wysokość lub rozbić należność podatkową na raty, co ułatwia spłatę.

Czym jest karta dużej rodziny?

Wszystkie rodziny, w których znajduje się przynajmniej trójka dzieci, mogą starać się o wydanie karty dużej rodziny. Jest to dokument, który uprawnia do korzystania z szeregu różnego rodzaju zniżek, w tym do ulg podatkowych. W sytuacji, gdy rodzina z taką kartą składa PIT i chce otrzymać zwrot podatku, Urząd Skarbowy jest zobligowany do wypłacenia pieniędzy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia dokumentów. Czy jednak karta dużej rodziny wpływa na wysokość podatku od nieruchomości? Warto się o tym dowiedzieć.

Jak karta dużej rodziny wpływa na wysokość podatku od nieruchomości?

Obowiązek zapłacenia podatku od nieruchomości ma właściciel, użytkownik wieczysty oraz samoistny posiadacz. W takich przypadkach konieczne jest regularne uiszczanie opłaty do urzędu skarbowego. Wysokość opłaty zależna jest od różnych czynników, między innymi od powierzchni domu, mieszkania albo działki. Szczegółową wysokość podatku od nieruchomości za każdym razem ustalają gminy, tak więc mogą się one różnić od siebie zależnie od regionu. Stawka nie może być jednak niższa od tej, która jest wskazana przez ministerstwo.

Kto jest zwolniony z podatku od nieruchomości?

  • Rolnicy
  • Użytkownicy działek w obrębie Rodzinnych Ogródków Działkowych z zabudową nieprzekraczającą 35 metrów kwadratowych
  • Posiadacze spółdzielczego prawa własności
  • Posiadacze nieczynnych budynków gospodarczych
  • Osoby, które posiadają nieruchomości wpisane do rejestru zabytków
  • Posiadacze gruntów ekologicznych i nieużytków

Jak widać, ustawodawca nie przewidział ulgi, do której uprawniałaby karta dużej rodziny. Warto wiedzieć, że osoby takie muszą zapłacić podatek w normalnej, obowiązującej wysokości. Wezwanie do zapłaty zostanie dostarczone pocztą na adres nieruchomości lub adres korespondencyjny osoby, która ma za zadanie zapłacić podatek. Rodziny, które nie mogą sobie pozwolić na spłatę podatku, mogą z powodzeniem napisać do odpowiedniego organu administracji lokalnej wniosek o rozbicie takiego podatku na raty. Jest to korzystne i praktyczne rozwiązanie, które może stanowić ulgę dla rodzin wielodzietnych. Czas, w którym podatek musi zostać zapłacony, zawsze jest wyszczególniony w piśmie z urzędu. Należność można rozbić na dwie lub więcej rat, co pozwala na łatwiejsze poradzenie sobie ze spłatą.

Dodaj komentarz