Dlaczego umowa najmu nieruchomości ma znaczenie

Dlaczego umowa najmu nieruchomości ma znaczenie

Nierzadko zdarza się, że właściciele mieszkań wynajmują swoje mieszkania bez zawierania umowy najmu nieruchomości z najemcą. Uważamy, że jest to poważny błąd ze strony wynajmującego i może go to bardzo dużo kosztować.

Reklama: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Przede wszystkim ustawa o mieszkaniu i utrzymaniu budynków stanowi, że umowa najmu musi być podpisana w formie pisemnej. Dlatego konieczne jest posiadanie go na papierze, ale nie jest wymagane, aby został poświadczony notarialnie przez notariusza, jak na przykład w przypadku umów sprzedaży nieruchomości. Jednak wielu właścicieli i tak decyduje się na notarialne poświadczenie podpisów na umowie najmu. Należy stwierdzić, że w takich przypadkach poświadczone notarialnie są jedynie podpisy na umowie (co oznacza, że ​​notariusz nie sprawdza samej treści umowy, a jedynie tożsamość stron podpisujących), a nie aktu notarialnego z kontraktu. Dlatego publiczne opłaty notarialne są znacznie niższe (ok. 30-40 zł za podpis).

Naszym zdaniem, oprócz wymaganej prawem formy pisemnej, właściciele mieszkań powinni zawsze podpisywać umowy najmu w celu ochrony swoich praw i interesów. Ustawa o mieszkaniu i utrzymaniu budynków reguluje, które elementy są obowiązkowe, jeśli chodzi o umowy najmu. Oprócz tej ustawy Ustawa o stosunkach umownych zawiera również przepisy regulujące najem.

Oprócz elementów obowiązkowych, takich jak czas trwania najmu, koszt, sposób i terminy płatności, wydatki, warunki wypowiedzenia, prawo wynajmującego do zerwania umowy bez okresu karencji w przypadku nieopłacenia czynszu, to czy kaucja została zapewniona, czy że nie ma możliwości podnajmu, ponadto prawa właściciela do dokonywania remontów, prawa właściciela do dostępu do przedmiotu wynajmu i tak dalej.

W przypadku jakiegokolwiek sporu między wynajmującym a najemcą, umowa najmu z jasno wynegocjowanymi prawami i należnościami najemcy znacznie ułatwi rozwiązanie sporu. Tymczasem porozumienie ustne jest znacznie trudniejsze do udowodnienia. Procesy sądowe określające prawdziwą intencję stron umowy zwykle trwają bardzo długo. W wielu przypadkach sprowadza się to do słowa jednej strony przeciwko drugiej, co jest wysoce niewiarygodnym dowodem w sądzie.

Ze względu na wszystko, co zostało napisane, uważamy, że zawarcie umowy najmu w formie pisemnej jest znacznie lepszą i bezpieczniejszą opcją niż tylko umowa ustna.

Dodaj komentarz