Budowa domu – rodzaj gruntu wpływa na jego stabilność

Budowa domu – rodzaj gruntu wpływa na jego stabilność

Jaki grunt wybrać pod budowę domu

Jeżeli planujesz budowę domu, warto żebyś zapoznał się z rodzajami gruntów budowlanych – żeby dom powstał, musi najpierw mieć na czym. Rodzaj gruntu budowlanego jest bardzo istotny dla późniejszych prac budowlanych.

Grunty mineralne niespoiste

Do budowy domu najlepiej nadają się grunty mineralne rodzime, które ze względu na właściwości dzieli się na niespoiste i spoiste.

Grunty niespoiste czyli sypkie, to żwiry, oznaczane symbolem (Ż), pospółki (Po), piaski grubo, średnio- i drobnoziarniste (Pr, Ps, Pd) oraz piaski pylaste (Pπ). Jest to podział ze względu na wielkość uziarnienia – najczęściej im grubsza frakcja, tym większa nośność (wytrzymałość) gruntu. Drugą istotną dla projektanta cechą gruntów jest tzw. stopień zagęszczenia ID – im wyższa jego wartość, tym grunt lepiej nadaje się do celów budowlanych, bo mniej jest pustych przestrzeni pomiędzy poszczególnymi ziarnami.

Rozróżnia się następujące stany gruntu:

-luźny ID = 0,33

-średnio zagęszczony 0, 33 < ID = 0, 67

-zagęszczony 0,67 < ID = 0,80

– bardzo zagęszczony ID > 0,80.

Trzecim ważnym parametrem gruntów niespoistych jest stopień wilgotności oznaczany symbolem Sr – określa stosunek objętości wody w gruncie do objętości porów. Do fundamentowania najlepsze są grunty wilgotne (0,4 < Sr = 0,8). To dość oczywiste, bo chyba każdy stawiał babki lub zamki z piasku i wie, że dopóki piasek (czyli grunt) był mokry, to te budowle zachowywały swój kształt, a gdy wysechł, zostały zniszczone przez wiatr. Natomiast grunty nawodnione (0,8 < Sr = 1) nie są korzystne, ponieważ mają małą nośność.

Grunty mineralne spoiste

Kolejnym rodzajem są grunty spoiste, czyli ił (I), ił piaszczysty (Ip) i pylasty (Iπ), glina (G), glina piaszczysta (Gp), pylasta (Gπ), zwięzła (Gz), piaszczysta zwięzła (Gpz), pylasta zwięzła (Gπz), piasek gliniasty (Pg), pył (π) oraz pył piaszczysty (πp). Podstawowy parametr określający przydatność gruntu do celów budowlanych to tzw. stopień plastyczności IL – najlepiej, żeby jego wartość była mniejsza od 0, 25, bo to oznacza stosunkowo niewielką zawartość wody w gruncie.

Grunty organiczne rodzime

Grunty organiczne rodzime to głównie torfy (powyżej 30% zawartości to części organiczne), namuły (5-30% części organicznych) oraz piaski i pyły próchnicze (2-5% części organicznych). Do posadowienia domu praktycznie się nie nadają, ponieważ nie mają dostatecznej nośności. Po prostu części organiczne mogą gnić, a wtedy nie tylko wydzielają nieprzyjemny zapach i ciepło, lecz także zmieniają swoją objętość oraz mogą tworzyć bardzo niebezpieczne powierzchnie poślizgu.

Dodaj komentarz