Cztery kroki do własnego mieszkania

Cztery kroki do własnego mieszkania

Własne lokum

Myślisz o kupnie mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera? Prawa i obowiązki dewelopera określa ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przepisy te wprowadziły szereg rozwiązań, zapewniających bezpieczny zakup mieszkania. Jak bezpiecznie kupić swoje 4 kąty?

Cztery kroki do własnego mieszkania

  1. Sprawdź inwestora – upewnij się, że firma działa legalnie. Świadczy o tym wpis do ewidencji działalności gospodarczej (rejestr prowadzi gmina). Zapytaj, czy mieszkanie będzie budowane w ramach inwestycji realizowanej przez tzw. spółkę celową (inwestor powołuje ją wyłącznie w celu przeprowadzenia konkretnego przedsięwzięcia). To uniezależnia inwestycję od problemów całej firmy. Zajrzyj do Krajowego Rejestru Sądowego, aby sprawdzić czy deweloper nie został postawiony w stan upadłości. Dowiedz się też, czy firma należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich lub posiada rekomendacje Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa – to też jest rodzaj gwarancji solidności dewelopera.
  2. Prospekt informacyjny – deweloper, który planuje inwestycję, zobowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny, który na twoja prośbę powinien bezpłatnie dostarczyć. Z prospektu dowiesz się jakie doświadczenie posiada deweloper, jaki jest status prawny działki, kto finansuje budowę i jak zabezpieczone są interesy nabywców, jak wygląda plan zagospodarowania przestrzennego sąsiadujących działek oraz czy w promieniu 1 km planowane są inwestycje infrastrukturalne, np. nowe drogi lub oczyszczalnie ścieków.
  3. Umowa deweloperska – zawierana jest zawsze w formie aktu notarialnego. Powinieneś otrzymać wzór umowy wraz z prospektem, który stanowi jej integralna część. Najważniejszym elementem umowy jest zobowiązanie obydwu stron do zawarcia ostatecznej umowy przenoszącej własność lokalu w określonym momencie w przyszłości.
  4. Odbiór mieszkania i ostateczna umowa – warto poszukać fachowca, aby razem z tobą obejrzał mieszkanie. Sprawdzi on czy standard wykończenia odpowiada ustaleniom zawartym w umowie, czy nie posiada wad lub czy wymiary pomieszczeń odpowiadają projektowi. Podpisanie dokumentu odbioru oznacza, że akceptujesz stan mieszkania. Ostateczna umowa przekazująca własność kupionego przez ciebie mieszkania może być podpisana dopiero, gdy budynek będzie gotowy i oddany do użytkowania. Aby mieszkanie trafiło w twoje ręce musi najpierw zostać wyodrębnione (załatwia to deweloper). Podpisanie ostatecznej umowy kupna lokalu następuje u notariusza.

Dodaj komentarz