Czy działkę rolną można przekształcić w budowlaną?

Czy działkę rolną można przekształcić w budowlaną?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób w Polsce kupuje mieszkania. W związku z tym także i firmy budowlane są zmuszone do zakupów znacznej liczby gruntów. Nie tylko działki budowlane, a także działki rolne są zainteresowaniem inwestorów, ponieważ można je z czasem przekształcić w typową działkę pod budowę danego mieszkania, bloku itp. Jednak najpierw trzeba taką działkę przekształcić na budowlaną. Wymaga to także czasu. Jak przekształcić działkę rolną?

Działka rolna

Działkę rolną można rozumieć jako grunt, który jest przeznaczony do produkcji rolnej na przykład różnego rodzaju upraw zbóż, a także przeznaczony pod sady, pastwiska, łąki. Coraz częściej działki rolne poprzez odpowiednie ich przekształcenie przeznaczane są również pod budowę domu.

Działkę rolną oczywiście można przekształcić w budowlaną. Jednak w formie podstawowej nie może one być objęta zabudową. Dlatego też ciężko ją od razu sprzedać. Odrolnienie działki jest elementem pozwalającym na przyszłe zagospodarowanie terenu przez inwestorów jak i osoby prywatne.

Jak odrolnić działkę ?

Przekształcenie określonej działki rolnej pod zabudowę mieszkania prowadzi najczęściej do uzyskania odpowiednich zgód administracyjnych. Polegają one na uchwale gminy. To następnie wiąże się z wyłączeniem danej działki z produkcji rolnej. Natomiast już samo staranie się o przekształcenia działki wiąże się podjęciem wielu kroków.

Nie w każdej sytuacji można odrolnić działkę. Są pewne ograniczenia, które uniemożliwiają tego typu działań. Między innymi określa to ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. mówiąca o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Kieruje się ona zasadą ochrony najlepszych gleb. Dlatego też tego rodzaju grunty nie mogą być przekształcane do linii zabudowy.

Coraz częściej działki budowlane są kosztowną inwestycją. W związku z tym pod daną inwestycję budowlaną wybiera się grunty rolne. Między innymi są to grunty o najniższej przydatności produkcyjnej, które można odrolnić.

W jakich warunkach możliwe jest odrolnienie działki ?

O tym czy określony teren jest przeznaczona pod budowę domu, pod zabudowę usługową, przemysłową lub jest to działa na użytek rolny możemy dowiedzieć się z tak zwanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana działku budowlanej w przestrzeń rolną musi dokonać się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt prawa miejscowego, który został przygotowany przez burmistrza, wójta albo prezydenta miasta. Tego typu dokument jest ustanawiany przez radę gminy lub miasta. Zawarte w nim informacje mówią o przeznaczeniu konkretnego obszaru. Uchwalanie zmian dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi z reguły około 15 miesięcy. Natomiast wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a także zagospodarowania terenu trwa znacznie krócej.

Podsumowanie

Przeznaczenie działki pod uprawę jest przeszkodą dla szybkiej jej sprzedaży. Jednak w większości przypadkach można ją przekształcić w teren pod budowę domu. Ważne jest, by jak najwcześniej załatwić wszystkie formalności dotyczące przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.

Dodaj komentarz