Opinia ornitologiczna – sposób na przeprowadzenie inwestycji bez szkody dla ptaków

Opinia ornitologiczna – sposób na przeprowadzenie inwestycji bez szkody dla ptaków

Ptaki są częstymi ofiarami wszelkiego rodzaju robót budowlanych i remontowych. Wiele zwierząt ponosi w ich wyniku śmierć, niszczone są także ich gniazda i siedliska. Na dłuższą metę może to mieć bardzo poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego, w związku z czym większość inwestycji powinna być poprzedzona stworzeniem profesjonalnej opinii ornitologicznej. Czym taka opinia ornitologiczna Wrocław jest, jaka jest podstawa prawna dla obowiązku jej wykonania i ile ona kosztuje? Wszystkiego dowiecie się poniżej.

Podstawa prawna dla opinii ornitologicznych

Kluczowym dokumentem prawnym, jeśli chodzi o obowiązek wykonywania opinii ornitologicznych, jest załącznik numer 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Stanowi on, że ptaki i nietoperze zamieszkujące tereny miejskie objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Oznacza to, że obowiązuje całkowity zakaz niszczenia ich gniazd, siedlisk i ostoi, umyślnego zabijania, okaleczania czy chwytania.

W niektórych miastach istnieją także odrębne regulacje w tym zakresie. Tak jest między innymi w Warszawie. Łamanie zasad określonych w powyższym załączniku było tak powszechne i ucierpiało z tego względu tyle zwierząt, że złożenie poprawnej opinii ornitologicznej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta stołecznego Warszawy jest obowiązkowe w przypadku jakichkolwiek inwestycji budowlanych czy remontowych.

Na czym polega opinia ornitologiczna?

Dobrze sporządzona opinia ornitologiczna Wrocław musi zawierać kompletne informacje na temat wszystkich gatunków ptaków, które zamieszkują dany obszar. Powinna zostać wykonana przed rozpoczęciem inwestycji, najlepiej z pewnym wyprzedzeniem. Ornitolog osobiście odwiedzi miejsce inwestycji i dokumentuje swoje obserwacje w zakresie poszczególnych gatunków, a także miejsc, w których ulokowane są ich gniazda.

Ważne jest, aby skorzystać z usług jedynie wykwalifikowanych, doświadczonych ornitologów, takich jak AvesNature. W przeciwnym wypadku może się później okazać, że roboty budowlane zostaną wstrzymane, ponieważ w opinii pojawiły się jakieś nieścisłości i nie została ona ostatecznie zaakceptowana.

Co więcej, poza samym dokonaniem oceny obecnej sytuacji na danym terenie i określeniu potencjalnych skutków ekologicznych przeprowadzenia inwestycji, ornitolog może pomóc w sporządzeniu planu kompensacji przyrodniczej. Jest to plan działań, które podejmie inwestor, aby zrekompensować środowisku naturalnemu szkody wyrządzone przez siebie podczas realizacji inwestycji.

Dodaj komentarz